top of page

אודותינו

DSC04941.jpg

המשלחת הראשונה, תחילתו של שינוי בכפר מלינדי.

"אפריכאן" –  חינוך ותנאי מחיה בסיסיים.

את עמותת "אפריכאן" הקמנו קבוצת קצינים משוחררים, אשר במהלך טיול במחוז 'לושוטו' שבצפון טנזניה, נתקלנו בתנאי המחיה המחפירים והחלטנו לפעול לשיפור המצב. במהלך הטיול פגשנו במקרה את אליה מסומבה, ראש תת מחוז מלינדי, איש חינוך צעיר ושאפתן אשר התחיל את כהונתו לפני כשנה וחצי.

שוחחנו רבות על המצב הירוד בבתי הספר ובכפרים בטנזניה כיום ומנגד על רמת המחיה וחינוך הגבוהים וראויים להערצה אצלנו בארץ וביחד בנינו תכנית לשינוי. כשחזרנו לארץ גייסנו כספים ושותפים לדרך, טסנו בחזרה למלינדי להשקת מיזם חלוצי לשיפוץ בית ספר ולהתקנת תשתיות הובלת מים ראויים לשתייה. גרנו ועבדנו בכפר כחודש ימים אשר בסופם הפיילוט הוגדר כהצלחה מסחררת על ידי הנהלת הכפר והמחוז. 


המחוז סובל מעוני קיצוני ולכן ניתן ליצור השפעה גדולה בעלות נמוכה מאוד. מטרת העמותה הינה  לפתח תנאים בסיסיים לתושבים בתחום תשתיות מים וחינוך. מכיוון שמדובר בתנאי מחיה בסיסיים, לכל שינוי משמעות אדירה.

 

חשוב להדגיש כי התכנית נבנתה בשיתוף מלא עם ראש המחוז ובהתייעצות עם ראשי הכפרים, מנהלי בתי הספר, העובדים הציבוריים והתושבים. 

אנחנו במדיה

bottom of page