top of page

פרויקטים

בניית תשתיות מים לכפר מלינדי

מטרת הפרויקט היא קידום ושיפור מצב תשתיות המים באזור על מנת לספק לתושבי הכפרים מי שתייה נקיים, בתור תנאי מחייה בסיסי. ל-95% מתושבי המחוז אין גישה למים זורמים ונקיים. מצב המים במחוז מהווה גורם משמעותי ברמת העוני והתחלואה של התושבים.

המחוז מתמודד עם מחסור קריטי בצנרת ובתשתיות בסיסיות להובלת מים. תושבים רבים, ביניהם זקנים וילדים הולכים קילומטרים רבים מדי יום על מנת לסחוב דליי מים ממקורות מרוחקים. בנוסף לכך מקורות מים רבים במחוז מזוהמים. השילוב בין גורמים אלו מגביר את החשיפה למחלות רבות וביניהם לחיידק טיפוס הבטן, ירידה ברמת  ההיגיינה ומוות בטרם עת.

על מנת לשפר את תשתיות המים ולהוריד את התחלואה הנגרמת ממקורות מזוהמים, נציב מסנני מים וצנרת שיובילו את המים למרכזי הכפרים – מה שיעלה בצורה משמעותית את רמת החיים של התושבים.

כספים שנחסכו מטיפול בחולים יושקעו בקידום כלכלי וחברתי של תושבי המחוז. הפרויקט ינוהל על ידי האינסטלטור המקומי ויבוצע במלואו על ידי התושבים בהתנדבות ובשיתוף הנהלת המחוז ורשות המים המחוזית.

חלק מפרויקטי המים ימומנו על ידי תוכנית אוטונומית לאיסוף טלפונים ניידים משומשים בישראל ומכירתם ברווח בטנזניה.

תרמו עבור ביצוע מיזמים מגוונים בכפרים, או הצטרפו אלינו למשלחת הבאה!

אתם בוחרים לאן ההשקעה שלכם הולכת,

אתם בוחרים היכן התרומה שלכם תעשה שינוי!

bottom of page