top of page

משלחות

המשלחות שלנו
DJI_0551.JPG

פעולות העמותה יתבצעו על ידי משלחות של מתנדבים ישראלים

צעירים, בוגרי צבא, בקבוצות קטנות ואיכותיות.

כל משלחת תנהל משימה של פרויקט שיפוץ בית ספר ופרויקט שיפוץ תשתית מים נקיים.

בנוסף לכך, בכל בית ספר שישופץ המשלחת תדאג לתלבושות אחידות לכלל התלמידים הרשומים בבית הספר, בדגש על תלמידים שאינם מגיעים מסיבות כלכליות.

השירותים ישופצו, הקירות יסוידו, יותקנו חלונות, ייבנו שולחנות ועוד.

 

בכל משלחת יהיו עד עשרה מתנדבים.

כל מתנדב יקבל על עצמו תפקיד אחריות אותו ינהל במהלך השהות, לדוגמא

מגוון תפקידים בתהליך השיפוץ, תיעוד וצילום, גזברות וכו'.

המשלחות יארכו כחודש ימים ובמהלכן המשלחת תשהה בגסטהאוס מקומי.

כלל ההוצאות – טיסות, ביטוח, תחבורה וכו' ימומנו על ידי המתנדבים ועלותן המשוערת הינה כ- 4000 ש"ח.

תהליך המיון וההכנה

.תהליך המיון מתחיל בהרשמה מקוונת. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון עם צוות העמותה. מספר שבועות לאחר הראיון ייבנה צוות המשלחת

.תהליך ההכנה למשלחת כולל מספר מפגשים של חברי המשלחת בהם תתבצע הכנה מקצועית, ערכית ומנטאלית למשלחת

bottom of page