top of page

פרויקטים

שיקום ובניית כיתות בכפר מלינדי

בתי הספר במחוז נמצאים במצב שאינו מאפשר קיום תנאי לימוד בסיסיים. מטרת הפרויקט הינה לספק תשתית ראויה לתלמידים ועל ידי כך לשפר את רמת החינוך ואת חשיבות החינוך בקרב האוכלוסייה.

פרויקט בתי הספר יתנהל במתכונת של משלחות מתנדבים קטנות ואיכותיות. כל משלחת תנהל שיפוץ בית ספר אחד יחד עם עובדים ומתנדבים מקומיים ותציב רף אחיד בין בתי הספר במחוז הכולל: ייצוב תשתיות, צביעה וקישוט מבנים, מים זורמים ונקיים למרכז הכפר ולבית הספר, התקנת שירותים, איטום נזילות, בניית שולחנות וחלונות, קניית תלבושות עבור כל התלמידים שאינם יכולים לממן לעצמם; כל אלו אמצעים שאינם קיימים כיום.

אורך שהות המשלחת בכפר הינה חודש ימים וכל מתנדב יקבל תחום אחריות אותו ינהל מקצה לקצה. מתנדבי המשלחת יבנו את תכנית העבודה יחד עם ראש הכפר ומנהל בית הספר בו יעבדו.

כמו כן, המתנדבים ייקחו חלק פעיל בגיוס כספים ליציאת המשלחת ויממנו את עלות שהותם בכפר.

תרמו עבור ביצוע מיזמים מגוונים בכפרים, או הצטרפו אלינו למשלחת הבאה!

אתם בוחרים לאן ההשקעה שלכם הולכת,

אתם בוחרים היכן התרומה שלכם תעשה שינוי!

bottom of page