top of page

תמכו בשינוי

100% מן התרומות ילכו באופן ישיר לילדי ותושבי הכפר.

מימון תלבושת בית ספרית לתלמיד/ה

עלות תלבושת אחידה – 50 ₪.

 

 

מימון רכישת תלבושת בית ספר לילד

שמשפחתו אינה יכולה לממן זאת.

לתרומה זו תהיה השפעה ישירה התאפשר את שליחת ילדי הכפר לבית הספר. 

התקנת צינורות מים לכפר

עלות פרויקט סינון והובלת מים נקיים לכפר שלם עולה כ-5,000 ₪.

התשלום כולל מימון ציוד חפירה, צינורות באורך קילומטרים רבים, ברזים במרכז הכפר ובדיקת איכות המים. כל העבודה הפיזית תעשה בהתנדבות על ידי המקומיים.

שיפוץ בית ספר שלם

עלות פרויקט שיפוץ בית ספר הינה כ- 63,000 ₪ 

השיפוץ כולל תשלום לקבלן מקומי, סיוד, איטום ,צביעה וקישוט של כלל הכיתות, בניית מגרש משחקים, בניית ספסלי לימודים, התקנת שירותים תקינים והתקנת צינור מים נקיים בבית ספר המונה בין 600-800 תלמידים.

טקס הכרת תודה ופרידה מהמשלחת הראשונה

לתרומה: 
ניתן לתרום לבנק דיסקונט , מספר בנק - 11
סניף - 095
מספר חשבון 182064435 
שם: אפריכאן ע"ר

על מנת לקבל הטבת מס לתרומה במדינת ישראל אנה צרו איתנו קשר דרך המייל -  
Afrikan.tanzania@gmail.com .

על מנת לקבל הטבת מס בתרומה בארה"ב בדולרים אנה לחצו על תרומה בדולרים. 
בתרומה בשקלים ניתן לתרום בביט או באשראי
bottom of page